O firmie

PHU TEXOIL posiada w ofercie oleje marki SPECOL, TEXACO, REPSOL, IBERIA ULTRA oferująca także szeroki asortyment innych produktów olejowych Statoil, Mobil i inne. Działalność swą rozpoczęła 1 stycznia 1996 roku. Przez wieloletni okres funkcjonowania firma TEXOIL wypracowała sobie opinię profesjonalnego, rzetelnego, godnego zaufania partnera, sprawnie działającą logistykę. Fakt ten unaocznia  między innymi lojalność klientów, ich zadowolenie, konkurencyjność wobec innych firm w branży, wzmacnianie marki na rynku docelowym oraz rozszerzanie obszaru działalności. Wieloletnie doświadczenie w branży, doradztwo i profesjonalizm to cechy, którym można zaufać, i którymi charakteryzuje się Nasza firma. Specjalizujemy się w sprzedaży olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych wielu światowych marek. Zasięg terytorialny działalności firmy obejmuje całą Polskę

Ze względu na szeroką gamę wysokiej jakości oferowanych produktów firma PHU TEXOIL obsługuje klientów różnych branż, takich jak:

 • firmy transportowe,
 • firmy budujące drogi i mosty,
 • hurtownie motoryzacyjne,
 • serwisy i warsztaty samochodowe,
 • serwisy maszyn budowlanych,
 • przemysł piekarniczy i cukierniczy,
 • przemysł metalurgiczny,
 • elektrownie wiatrowe,
 • przewierty sterowane,
 • kopalnie kruszywa, żwirownie,
 • przetwórstwo surowców wtórnych,
 • produkcja papieru,
 • rolnictwo, itp.
 • Rozwijająca się gospodarka sprawiła, że zapotrzebowanie na produkty olejowe z roku na rok wzrasta. Dzięki różnorodności produktów, firma PHU TEXOIL oferuje swym klientom nowoczesne środki smarne, które wpływają na poprawę wydajności i redukcję kosztów bieżących. Produkty proponowane przez firmę PHU TEXOIL posiadają zatwierdzenia wielu renomowanych producentów pojazdów samochodowych m.in. takich jak: MAN, Mercedes Benz, Volvo, Renault, Ford, BMW, Volkswagen, Scania, DAF, Porsche, General Motors, Iveco, co świadczy o bardzo wysokiej klasie i jakości produktów.

  PHU TEXOIL kontynuuje swój rozwój, aby jeszcze lepiej służyć swoim klientom. Umacnia swoją pozycję na rynku i staje się dużą konkurencją dla innych firm w swojej branży. Zachęcamy do zakupu proponowanych produktów i odwiedzania Naszej strony. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe przedsiębiorstwo PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak informuje Państwa, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak, ul. Szubińska 37A, 89-200 Zalesie, NIP 5621005025, REGON 091280603. 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak, ul. Szubińska 37A, 89-200 Zalesie lub e-mail: texoil@interia.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez przedsiębiorstwo PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej. 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego; Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: texoil@interia.pl lub kontakt pisemny: PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak, ul. Szubińska 37A, 89-200 Zalesie Z poważaniem PHU TEXOIL Barbara Grzechowiak
  © 2012 PHU TEXOIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt & cms: www.zstudio.pl